Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"

Informacje o domu


 

Dom Pomocy Społecznej

DOM KOMBATANTA I PIONIERA
ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

Adres: ul. Eugeniusza Romera 21/29 
71-246 Szczecin 


Tel. Centrala, (fax) (091) 43 27 712, sekretariat wew. 101

e-mail:
sekretariat@dps.romera.szczecin.pl

www: www.dps.romera.szczecin.pl 

Kontakt: sekretariat@romera.szczecin.pl © Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"